„Poruszająca książka […] powinna być wstrząsem dla każdego, który kocha Polskę.”
Jan Pospieszalski

„Ta książka powinna być posiadana i czytana przez każdego Polaka, inteligenta.”
Prof. Mirosław Dakowski

„Właśnie ukazała się rewelacyjna książka autorstwa Przemysława Załuski pt. „21 milionów. Dwie drogi dla Polski”. Warto ją przeczytać. Warto o niej mówić. Należy się intensywnie zastawiać i dyskutować o tym jakie kroki należy podjąć, by to o czym pisze autor nie stało się faktem najbliższych lat czy dziesięcioleci.”
Dr. Stanisław Krajski

„Niewątpliwie jest to książka roku – o ile nie dekady.”
Dr. Monika Gabriela Bartoszewicz, autorka Festung Europa

„Z konkretnymi rozwiązaniami i postulatami Przemysława Załuski […] zgadzać się nie trzeba. Z pewnością jego zasługą jest jednak zwrócenie uwagi na sprawy kluczowe dla przyszłości, ba, samego przetrwania Polski.”
Dr. Marcin Jendrzejczak, Polonia Christiana, PCh24.pl

„Od kilkudziesięciu lat zajmuję się analizą myśli ludzkiej przelanej na papier. Nie przypominam sobie dnia, w którym nie ślęczałbym nad książkami z tęsknotą św. Tomasza z Akwinu w sercu, żeby zrozumieć każdy tekst humanistyczny… zapisany w naszym języku. Obecnie stawiam na szli cały swój autorytet, jak Szekspir w Sonecie 116, stwierdzając, że dzieło Pana Przemysława Załuski należy do najważniejszych tekstów polityczno-społecznych, jakie ukazały się w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.”
Ferdynand Dembowski

„Polecamy książkę Przemysława Załuski „21 MILIONÓW”, w której m. in. o: widmie masowej imigracji, Afroeuropie, dyskryminacji dodatniej i dyskryminacji ujemnej oraz dlaczego jednorodność jest gwarantem siły. Bardzo interesująca lektura!”
wPrawo.pl

Źródła:

https://vod.tvp.pl

http://dakowski.pl

https://www.pch24.pl

https://prawy.pl

https://twitter.com/wPrawopl