POLSKA MONOETNICZNA

„Poruszająca książka […] powinna być wstrząsem dla każdego, który kocha Polskę”
Jan Pospieszalski

„Rewelacyjna książka […] Warto ją przeczytać. Warto o niej mówić.”
Dr. Stanisław Krajski

„Ta książka powinna być posiadana i czytana przez każdego Polaka, inteligenta.”
Prof. Mirosław Dakowski

„Niewątpliwie jest to książka roku – o ile nie dekady.”
Dr. Monika Gabriela Bartoszewicz, autorka Festung Europa


„Polska stoi obecnie na rozdrożu przed zasadniczym wyborem. Ma przed sobą jedną z dwóch dróg. Może pójść drogą rozcieńczenia elementu rodzimego i polskiego poprzez zmianę struktury narodowościowej, rasowej i religijnej, do czego nieuchronnie prowadzi otwarcie się na masową imigrację. Ale może też pójść inną drogą, uznając za swój priorytet zachowanie tożsamości narodowej (nawet przy znacznym spadku liczby mieszkańców zamieszkujących terytorium Polski) oraz podejmując jednocześnie energiczną pracę nad przyszłym odrodzeniem demograficznym narodu. Niniejsza praca jest ostrzeżeniem przed wyborem tej pierwszej drogi oraz zachętą do niezwłocznego wybrania tej drugiej.”